Er CT eller MR av hjernen best?

Innsendt spørsmål

­­­Hei!
Jeg er en mann på 45 år som har slitt en stund med svimmelhet. Det er ikke "karusell", det er mer en slags en redsel/følelse for å besvime og det jeg opplever som en ustøhet, "sug i magen" - type svimmelhet. Jeg har tatt "alt" som er av blodprøver, tatt enkle nevrologiske tester av reflekser, tatt bilder og målt trykket på øyne, og i tillegg CT (meningen var at jeg skulle ta MR, men det fikk jeg ikke til). Alt av prøver er er bra, CT viste ingen ting. Nå har jeg imidlertid begynt å uroe meg for om CT er bra nok - er CT bra nok? Jeg er jo selvsagt redd for svulst på hjernen osv. Jeg sliter med angst, og har gjort det i mange år. Tar dog ingen medisiner mot det. Jeg jobber fullt, og fungerer relativt bra. Men har nok i overkant fokus på helse. Jeg har lagt tunge år bak meg med sykdom i familie, mye jobb og skilsmisse bak meg. Har også fått påvist "krystallsyken", men det er noen år siden siste anfall.
Er så redd for at CT ikke er nok....

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 02. september 2014, klokken 23:30

Et CT-bilde av hjernen er som regel tilstrekkelig for å oppdage kreft i hjernen. Dersom CT-bildet viste mistanker om noe ville de måtte gå videre med ytterligere undersøkelser siden CT-bildet ikke er like godt på å vise detaljer. Men bare for å bekrefte eller avkrefte svulst i hjernen er CT som regel godt nok. Svært små og detaljerte forandringer som MS, akustisk nevrom og spesielt såkalte snille (lavgradige; dvs likner på normalt vev) astrocytomer man ta MR.


Ikke engste deg for at du måtte "nøye" deg med CT, hverken med tanke på at det kan være ting de ikke har oppdaget eller med tanke på strålebelastning. Hadde de hatt mistanker, enten pga symptomer eller noe man eventuelt så på CT så ville man gått videre med undersøkelser (for eksempel MR), i det minste gjentatt bildet med kontrast.Det er helt sikkert en grunn til at legen din valgte å bestille CT. Og som en trygghet skal du også vite at radiologen også har en mulighet for å endre bestillingen til legen din til et MR, dersom radiologen mener at et MR må til for å bekrefte eller avkrefte det legen din lurer på.


RELEVANT LESING: Hvor farlig er det å ta røntgen?


Hva er fordeler og ulemper ved CT og MR av hjernen?


Fordeler ved CT



 • Kan tas selv om pasienten har metall i kroppen (pacemaker, nevrostimulator, metallklips i hjerneblodårer)

 • Klaustrofobiske pasienter tolererer det pga større romslighet

 • Overvektige pasienter tolererer det pga større romslighet

 • Raskere (spesielt viktig ved øyeblikkelig hjelp situasjoner), 5-10 minutter, mens MR tar 45-60 minutter av kropp, 10-15 minutter av hodet. MR bråker mer, er trangt, og dyrere ( prisforskjellen er ikke alltid stor, men tatt i betraktning antall undersøkelser som gjøres blir utgiftsforskjellen betraktelig)

 • Billigere (ref kommentaren foran)

 • Tåler noe pasientbevegelse uten at det forringer bildekvaliteten like mye som om det var et MR som ble tatt

 • Oppdager metallbestandige fremmedlegemer

 • Oppdager forkalkninger


Fordeler ved MR



 • Ingen stråling. Fordel å bruke dersom man regner med å måtte ta flere bilder. Fordel også hvis barn skal undersøkes.

 • Kontrastmidler gitt ved MR har ikke like stor allergireaksjonsrisiko som kontrastmidlene man bruker ved CT (, men ifølge radiolog på Unilabs har MR-kontrastmiddelet (Gadolinium) en meget viktig bivirkning som begrenser bruken betydelig (nefrogen systemisk sklerose). Samme radiolog påpeker også at allergireaksjonsrisikoen for MR og CT er den samme. Ytterligere detaljer kan fås ved å kontakte post@onlinelege.no.)

 • Oppdager detaljer bedre enn CT


Det hender benbygning kan gi litt uklarhet omkring seg på CT-bilder. Spesielt dypt nede i hjernen, omkring hjernestammen. Det vil ikke skje på MR-bilder. Dersom dette var tilfellet på CT-bildet ditt ville de skrevet det i svaret, og i så fall ville legene måttet ta stilling til om de måtte tatt et MR-bilde allikevel, for å få avdekket hva som skjulte seg i det "tåkelagte" området (tåkelagt på CT pga benbygningen laget såkalt støy, dvs området like ved benbygningen blir i noen tilfeller uklart). Siden de ikke har nevnt noe har CT-bildet sikkert vært mer enn godt nok for å utelukke svulst. Er man i tvil, pga "støy" og samtidig symptomer som tyder på at det må finnes ett eller annet i hjernen som fremkaller symptomene, ville de måttet finne ut av det. Enten ved å ta MR i narkose, EEG (elektroder på hodet), ryggmargsprøve (spinalpunksjon) eller PET-scan for å nevne noe, men intet av dette har vært aktuelt, så CT-bildet har vært nøyaktig nok til at slike tilleggsundersøkelser skulle være nødvendig.


Stol på det legene har fortalt deg!


RELEVANT LESING: Hvordan vite om hodepinen er farlig eller ikke?


Hodepine aarsaker


Dersom det er en fastlege som har styrt utredningen og bestilt bildet må dere diskutere sammen hvorvidt han er sikker på at du ikke kan ha et lavgradig astrocytom. I den sammenheng vil dere sikkert diskutere symptomer på hjernesvulst.Du har rett i at man må ta et MR for å oppdage denne svulsttypen, men hva får deg eller legene til å anta at du har en slik type svulst? Dessverre, for pasientene, men heldigvis for samfunnet, er det slik at man må velge undersøkelsesmetode som ikke er for dyr i forhold til det man leter etter. Er mistanken for liten kan man ikke bestille dyrere undersøkelser "bare" for sikkerhets skyld. Det er en av de tunge jobbene til legene å begrense unødvendige undersøkelser. Her har det vært flere leger inne i bildet som alle ser ut til å ha vurdert det riktig å ta et CT og da er det lite klokt jeg kan si over internett for å endre på den sannsynlighetsberegningen de har foretatt. Jeg føler meg trygg på at de hadde bestilt, eller at radiologen hadde endret bestillingen til MR om bare mistanken om svulst hadde vært stor nok.


Dersom du ikke har vært hos nevrolog kan det nok være at du skal innom en slik dersom symptomene er invalidiserende, utvikler seg eller du engster deg svært for hva det kan være, eventuelt at du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene i artikkelen "Hvordan vite om hodepinen er alvorlig eller ikke".


Jeg har forsøkt å ikke skrive noe som kan gjøre deg mer opprørt her, men man kan jo ikke gi noen garantier. Ofte utløser spørsmål til leger over nettet ny frykt eller nye spørsmål. I dette tilfellet kan det være slik. Nett-tjenester er derfor kun ment som en forberedelse til eller gjennomgang av et legebesøk. Vi kan ikke garantere at noen er friske eller syke over nettet.


Nå som du vet litt mer omkring dette bør du bestille time hos fastlegen din for å avslutte saken.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon