Har jeg fått invollsorm?

Innsendt spørsmål

­­Hei.
Jeg er en voksen kvinne som har vært mye på langtidsferie i ulike asiatiske land de siste 10 årene. På mine ferieturer har jeg ikke vært kresen ift den lokale maten. Nå antar jeg at jeg har fått bendelorm el. Har prøvd utallige reseptfrie kurer fra apoteket uten hell. Har ikke lyst til å gå til mitt lokale legekontor, synes dette er et særledes pinlig tema å ta opp. Hvordan blir jeg kvitt dette?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 27. desember 2011, klokken 19:06

Kan nordmenn smittes av parasitter i utlandet?


Jeg vet ikke hvilke symptomer du har eller hvilken behandling som er forsøkt, men jeg kan forklare litt generelt omkring parasittinfeksjoner man kan pådra seg ved reiser i utlandet. Det er sjelden at nordmenn i det hele tatt får parasittinfeksjoner i utlandet da det krever en viss lengde på oppholdet og at man dessuten må ha levd under tett kontakt med lokalbefolkning som i tillegg må leve under dårlige sanitære forhold. Vanligere er det at innvandrere til Norge blir infisert under besøk til hjemlandet nettopp fordi enkelte av dem kan tenkes å leve i tettere kontakt med lokalbefolkningen og eventuelt også under dårligere hygieniske/sanitære forhold.


Hvilke symptomer gir tarmparasittene?


Symptomene man bør være på vakt etter er diaré, magesmerter, elveblestliknende reaksjoner i huden, pustebesvær, feber eller blod i urinen. Det er forskjellige parasitter og de kan gi litt forskjellige symptomer. Parasittene det dreier seg om er rundormer (hakeorm, piskemark, spolorm og strongyloides), amøber (Entamoeba histolytica), blodigler (Schistosomiasis) og Giardia Lamblia. I tillegg har vi parasittene som forårsaker malaria. (Da vi er inne på dette emnet er det vanlig å minne om de seksuelt overførbare sykdommene HIV og hepatitt også siden risikoen for å smittes øker ved reiser i diis områdene dersom  man har hatt ubeskyttede samleier.) De vanlige turistdiaréene nevnes ikke i dette svaret.


Rundormene: Hakeorm, piskemark, spolorm og strongyloides


Rundormene er tarmparasitter (nærer av oss gjennom tarmen) som kan leve, og noen ganger formere seg i menneskenes tarmsystem i opptil 5 år. De gir som regel ikke symptomer før infeksjonen er massiv, og dette skjer (for nordmenn) først og fremst i utlandet og etter tett kontakt med lokalbefolkningen over noe tid.  Symptomene er dessuten uspesifikke, dvs at de ikke gir mistanke spesielt om parasittinfeksjon. Symptomene kan like gjerne gi mistanke om noe annet, som allergi eller vanlig turistdiaré. Symptomer etter utenlandsopphold, spesielt i tropiske strøk bør føre til legekontakt for sikkerhets skyld slik at blodprøver og eventuelt urin- og avføringsprøver kan tas.


Grunnen til at man ikke får rundormsmitte i Norge er at larvene trenger varm og fuktig jord for å klare å utvikle seg til stadier hvor de blir i stand til å smitte til mennesket (via vann eller mat med larver som har levde lenge nok i jorden til at de har utviklet smitteegenskaper). 


For å påvise rundormsmitte trengs det avføringsprøve fra deg. Dersom den første avføringsprøven er normal må det tas en til etter at det har gått tre måneder eller mer siden du kom hjem siden det kan ta så lang tid før egg modnes eller larver klekkes og slippes ut med avføringen og kan påvises.


Behandlingen er Vermox, sannsynligvis det samme som du har fått reseptfritt på apoteket. Man skal ta 100 mg 2 ganger per dag, og i 3 dager. Deretter skal kuren gjentas etter 2 uker. Har du gjort dette?


Amøbedysenteri, Giardiasis eller blodigler?


Giardia Lamblia er ingen uvanlig diagnose man setter i Norge, men den kan være litt vanskelig siden det ikke er det første vi tenker på. (Langvarig) vanntynn diaré som ikke lar seg behandle kan være et symptom og finner man ikke parasitten i en av føringsprøve hender det man finner det i en vevsprøve fra tynntarmen om man tror pasienten har cøliaki for eksempel og derfor tar gastroskopi av vedkommende. Også i vevsprøven skal man imidlertid studere nøye for å finne parasitten. Det samme gjelder amøben Entamoeba histolytica. Patologen som undersøker prøven skal være våken, men det er til stor hjelp om legen som sender prøven opplyser om at pasienten har vært på besøk i områder hvor denne smitten herjer. Blodigler smitter i ferskvann og først og fremst i Afrika og kan påvises i urinprøve. Alle disse er tilstander som behandles relativt greit.


De fleste tarmparasittinfeksjonene i Norge skyldes Barnemark
BARNEMARK


I Norge infiseres man først og fremst med barnemark og symptomet er endetarmskløe og diagnosen stilles ved at legen fanger egg fra endetarmsåpningen rett og slett ved hjelp av litt teip. Teipen festes på en glassplate så legen kan lete etter egg under mikroskop. Man kan også påvise infeksjonen i en avføringsprøve, men det er ikke så enkelt. Det beste er teipmetoden og aller helst så tidlig som mulig på morgenen siden eggene legges av hunnormen på natten. Da kryper hun ut til endetarmsåpningen og legger eggene der. Det er denne prosessen som klør. Eggene kan skylles vekk av dusjing og da går man glipp av diagnosen.


Behandlingen er med Vermox, 100 mg 2 ganger om dagen i 3 dager, og denne kuren gjentar man etter 2 uker, spesielt når man mener behandlingen ikke har hjulpet, slik som kan være tilfelle hos deg (men vi har ikke nok informasjon fra deg til å si noe som helst sikkert om du i det hele tatt er smittet med invollsorm). Videre så må sengetøy og undertøy kokvaskes regelmessig. Toalett må vaskes grundig og regelmessig. Daglig dusjing (bortsett fra morgenen for legebesøket, fordi dusjingen kan fjerne eggene i endetarmsåpningen). Klipping av negler (egg kan feste seg under negler; man kan klø seg automatisk om natten). Vask etter toalettbesøk, selvsagt, og man må være forsiktig med å putte fingrer i nese eller munn i den to-fire ukers perioden den ekstra nøye hygieneperioden etter tablettbehandlingen varer.


Man kan få Bendelorm i Norge også
BENDELORM


Det finnes flere typer bendelormer i Norge, men det er bare to stykker som infiserer mennesket: Oksebendelorm og Grisebendelorm, og av disse er det først og fremst Oksebendelormen som er vanlig her til lands. For deg som har vært i utlandet er derimot også Grisebendelormen en mulighet. Man blir smittet gjennom å spise for dårlig tilberedt svine- og/eller oksekjøtt, eller ved å oppholde seg i områder med dårlig hygiene (avføring med bendelormegg fra personers hender som finnes på klær, sengetøy, mat. håndtak etc).


Også bendelormer gir få symptomer og diagnosen stilles først og fremst ved at pasientene ser deler av bendelormen i avføringen eller i undertøyet. Bendelormen er leddet og delene man ser er bare en liten del, noen få ledd, av hele ormen. Ormene kan bli flere meter lange.


Behandlingen er Vermox og i samme doser og lengde, og med repetisjon etter to uker. Mislykkes behandlingen prøves andre preparater, men disse er på resept.


Konklusjon


Jeg kan ikke si noe sikkert om dette siden jeg ikke har oppplysninger om hva dine plager er, men håper likevel du har fått den informasjonen du søker. Har du symptomer etter utenlandsopphold bør du ha lavere terskel for å søke lege enn ellers. Spesielt om symptomer vedvarer, og spesielt om behandling ikke har hjulpet. Du må opplyse hvor du har vært, hvor lenge og om hvordan du har levd (tett på befolkningen? dårilge hygieniske forhold? Hva slags tilberedning av maten? Malariarammet område? Noen må også huske å nevne risikoatferd mtp HIV eller hepatitt dersom det har forekommet ubeskyttede samleier). Har du sett larver eller deler av ormer er dette verdifulle opplysninger, selvsagt. Ellers vil det tas blodrøver og avføringsprøver, eventuelt urinprøve. Husk at ormekurer må kombineres med de hygieniske tiltakene. Men først og fremst vil jeg minne deg på at jeg ikke vet hvilke symptomer du har og at det jeg har skrevet her derfor er generelt om parasittinfeksjoner. For et mer presist svar må du derfor komme tilbake til oss med et oppfølgingsspørsmål, men dreier det seg om en parasittinfeksjon etter utenlandsopphold blir sannsynligvis oppfordringen fra vår side at du bør søke lege for å få tatt blodprøve, urinprøve og avføringsprøve siden utlandet huser potensielt alvorlige infeksjoner sammenliknet med Norge.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon