Hva betyr J-punktet og U-bølgen på EKG?

Innsendt spørsmål

EKG-tolkning.
­1) Vedr. tidlig repolarisering: Etter hva jeg har forstått, er tidlig repolarisering et godartet fenomen om dere ser J-punkt elevasjon i avledningene V1-V3. Om dere derimot ser det i avledningene II, F og III vil det være en risikofaktor for ventrikulære arytmier, særlig hvis denne er mer enn 2 mm. Hvis jeg ser på mitt EKG så er det jo ingen ST-heving i sistnevnte avledninger, men S-bølgen er noe skrånende på slutten, og jeg lurer egentlig på hvor J-punktet befinner seg (om jeg har J-punkt elevasjon i disse avledningene), eller om dette er noe jeg kan ta med ro.

2) Vedr. U-bølge: Du nevnte som svar på et av mine tidligere spørsmål at store U-bølger er en risikofaktor. Jeg ser jo U-bølger i mitt EKG, men er de av betydning, eller er de fysiologiske? Jeg ble usikker på om ditt svar var generelt eller om det angikk mitt EKG spesifikt.

Sender EKG til post@onlinelege.no
På forhånd takk

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 23. mai 2011, klokken 22:41

Hva er EKG?


Hjertemusklene innehar elektrisk spenningspotensiale. Det går bølger av elektriske pulser gjennom hjertet og det er disse elektriske strømmene som får hjertemuskelen til å trekke seg sammen. En liten del av strømmen sprer seg helt ut til huden og det er denne strømmen som kan måles ved hjelp av elektroder på bryst, armer og ben, det såkalte EKG. Skjer det noe galt med hjertet vandrer strømmen annerledes og dette kan tolkes på EKG-et av kyndige leger:


Eksempel på et normalt EKG.


Derfor slår hjertet


Hjertemuskelcellene (-fibrene) er positivt ladet på utsiden og negativt ladet på innsiden. Depolariseringen, dvs den prosessen som flytter positive ladninger til innsiden (kalsiumioner som er nødvendige for å få hjertemuskelen til å trekke seg sammen) og som starter fra sinusknuten (eng. sinoatrial node) endrer polariteten til hjertemuskelcellene slik at de nå blir negativt ladet på utsiden og positivt ladet på innsiden. Under repolariseringen bruker hjertemuskelcellene energi på å pumpe tilbake (ut) de positive ionene igjen for å skape det opprinnelige potensialet slik at de kan depolariseres (og dermed trekke seg sammen) på ny.


Current of injury - Skadet del av hjertet er negativt ladet, friske deler er positivt eller nøytralt ladet


Skadede områder av hjertet (som følge av mekanisk skade, infeksjoner eller iskemi) utviser negativ defleksjon på EKG, dvs linjen peker nedover på EKG-et. Slike områder er med andre ord depolariserte (negativt ladet område) kontinuerlig. Som forsøkt beskrevet over vandrer strømmen fra depolariserte områder - negativ pol - mot områder som ikke er depolarisert ennå (repolarisert siden forrige depolarisering og er nå normalt polarisert igjen) - positiv pol. Et skadet område er altså depolarisert (fordi skaden gjør at cellene ikke klarer å holde på den positive overladningen innenfor) og strøm vil derfor eksistere kontinuerlig fra disse områdene og mot normalt polariserte (friske) områder. Denne strømmen kalles current of injury.


Hva er J-punktet på et EKG?


J-punktet (eng. junction point / Osborn Wave) er det punktet på EKG-et hvor depolariseringsbølgen eksakt fullfører sin vandring gjennom hjertet, med andre ord på enden av QRS-komplekset (ventrikkeldepolariseringen). I nøyaktig dette punktet har alle deler av ventriklene blitt depolarisert, både skadede og friske deler (uten henvisninger til ditt EKG spesielt). Med andre ord strømmer det ingen elektrisitet rundt hjertet på dette tidspunktet. Heller ikke current of injury. Dette tidspunktet hvor ingen spenning finnes rundt hjertet kalles J-punktet. Trekker man en horisontal linje mellom avledningens J-punkter får du det som kalles den isoelektriske linjen. Det er fra denne linjen alle positive og negative defleksjoner (currents of injuries) måles fra. Når skade oppstår i hjertet forflytter den isoelektriske linjen seg (og J-punktet) siden det løper spenninger gjennom hjertet også i dets hvilefase.


J-punktet følger umiddelbart etter QRS-komplekset. Ideelt sett bør den isoelektriske linjen ligge på nivå med T-P linjen (slutten av p-bølgen til begynnelsen av T-bølgen) som her.


J-punkt elevasjon, eller early repolarization som du refererer til, er en form for ST-segment elevasjon som er å se hyppig i friske, unge hjerter. Early repolarization er et begrep som lett fører til forvirring og bør ikke brukes. Det får det til å høres ut som sykdom. Under en stresstest legger eleverte J-punkter seg ned på den isoelekriske linjen (vanligvis). Elevert J-punkt har ingen patologisk betydning. Ved patologiske ST-elevasjoner eksisterer intet tydelig skille mellom J-punkt og T-bølge. De flyter over i hverandre. Bortsett fra i avledning I i ditt EKG løper den isoelekriske linjen demarkant før en tydelig avgrenset T-bølge starter. Også i avledning I hses dette tydelig ved enkelte slag. Aksen varierer litt med pusten din. Spesielt II, III og aVF, som er nedreveggsavledningene, ses normale J-punkt konfigurasjoner.


Vanligvis går ST-segmentet på høyde med baselinjen (det isoelektriske punktet), men små avvik (< 2mm) forekommer normalt over fremveggen (V2 og V3) hos mange samt i venstresidige avledninger hos yngre, veltrente individer (kalles da vagoton ST-elevasjon). Under takykardiløp kan vi noen ganger se J-punkt depresjon (kun J, ikke ST-segmentet). Dette er også normalt. Elevert J-punkt ses også ved hypokalemi samt ved hypotermi (nedkjøling). Jeg tror du sikter til hvordan J-punktet ditt buer seg opp mot T-bølgen. Denne buen er ofte et begrep som brukes for å skille mellom patologiske og normale ST-elevasjoner. For å gjøre det enkelt så viser jeg til at elevasjonen uansett ikke er tilstrekkelig til å kalle dette patologisk, bare normal variant. Kan nærmest ikke kalle det variant heller da det er såpass vanlig.


U-bølgen på EKG-et


Man tror dette etterpotensialet skyldes repolariseringen av det interventrikulære septum (skilleveggen mellom ventriklene). Som regel er de lite prominente. De følger alltid etter T-bølgen. Har samme polaritet (vender samme vei på EKG-et) som T-bølgen og skal normalt ikke overstige 1/3 av høyden (amplituden) til T-bølgen i samme avledning. Oppadgående del er normalt brattere enn nedadgående del. Sinusbradykardi kan forstørre U-bølgens amplitude normalt. Dine U-bølger er små og peker samme vei som T og så langt jeg ser normalt konfigurerte med brattere oppadgående enn nedadgående strekninger.

Ved prominente U-bølger bør man måle kalium, kalsium og blodprøver for stoffskiftet (FT4, TSH). Enkelte hjertesykdommer som iskemi og klaffefeil kan ha patologiske U-bølger. Ved hjertesykdom er tolkning av U-bølgene uvesentlige. I praksis brukes de sjelden, men kan de varsko om elektrolyttforstyrrelser hos inneliggende pasienter.


Dine U-bølger er normale.


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon