Selo-Zok eller Tambocor mot atrieflimmer?

Innsendt spørsmål

­Hei!
Min mor, 83 år, har siden 1989, brukt Tambocor 3 tabletter daglig mot atrieflutter. Hun har i de senere årene i tillegg brukt Cozaar comp. 50 mg forhøyet blodtrykk. Denne behandlingen fungerte bra og hun var i god allmenntilstand og meget sprek. Etter et akutt anfall med flimmer over flere døgn - det forrige anfallet var for 12 år siden - ble Tambocor seponert og erstattet med Selo-Zok 50 mg. Hun ble i tillegg satt på Marevan 2,5 mg. Det er ikke konstatert tegn til hjerteinfarkt. Belastnings EKG har gitt normale funn. Ekko-Doppler undersøkelse har vist lett hypertrofisk velkontrollerende venstre ventrikkel. Grensedilatert venstre atrium, ørliten MI. Sklerotisk aortaklaff med en liten lekkasje uten hemodynamisk betydning.
Min mor sin allmenntilstand er nå betydelig redusert. Hun er konstant uvel, svimmel, og har treg avføring. Hun opplever hjertet som urolig til tider og har hatt enkelte kortvarige anfall med urolig hjerte. Hun føler seg ikke friskere, men tvertimot dårligere, som følge av de nye medisinene.
Bivirkningene er ikke blitt vesentlig bedre til tross for bruk i 7-8 uker.

Er det noe alternativ til Selo-zoc som kan tenkes å ha mindre bivirkninger?
Vil det være uforsvarlig å bruke Albyl-E istedenfor Marevan for en periode, f.eks frem til Pradaxa godkjennes for dette formål?

Det kan opplyses at hun i 1989 reagerte meget negativt på Isoptin og at dette derfor ble erstattet med Tambocor.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 04. november 2011, klokken 14:31

Når bør man ta bort Tambocor?


Det kan virke som at de som har tatt vekk denne medisinen fra henne var av den oppfatning at hjertet var i ferd med å bli for stort, i tillegg til at hun har en klaffefeil. Dessuten kan de ha tolket det dithen at Tambocor ikke hadde tilstrekkelig effekt siden hun fikk anfall selv om hun benyttet den.


Man skal ikke benytte Tambocor dersom hjertet begynner å bli for stort da dette kan føre til hjertesvikt. Ved hjertesvikt skal ikke Tambocor benyttes. Grunnen til at hjertet blir for stort er den samme som hvorfor en hvilken som helst muskel blir stor, nemlig økt belastning. Din mors blodtrykk har nok vært for høyt en stund slik at hjertemuskelen har måttet vokse seg sterkere for å kunne klare å pumpe imot det forhøyede trykket. Når muskelen ikke klarer å bli større begynner hjertekamrene i tillegg å forstørres. Økt fylling av hjertet øker nemlig også pumpekraften til hjertet, inntil et visst punkt.


Din mor har altså hatt fortykket (forstørret/hypertrofisk) hjertemuskel, men som regel må fortykkelsen være av betydelig grad før man må ta vekk Tambocor. Diskuter dette gjerne med legen om det var dette som var grunnen til at Tambocor ble tatt vekk. Jeg mistenker heller at de tok den vekk fordi hun fikk atrieflimmer til tross for at hun benyttet Tambocor. Eventuelt kan det dreie seg om en kombinasjon.


Det er ikke bevist at Tambocor gir et lengre liv eller bedre velvære enn behandling med Selo-zok eller Isoptin. Det som din mor kan skrive under på er at til nå har i hvert fall ikke Selo-Zok klart å redusere hjertebanken.


Det kan tyde på at hun opplever bivirkninger av Selo-zok. Hva er blodtrykket hennes? Kan det være overbehandlet? Og hva er pulsen? Kan dosen av Selo-Zok være noe for høy slik at pulsen er under femti slag i minuttet? Dette er ting dere må finne ut av.  Er blodtrykk eller puls blitt for lavt av Selo-Zok må dere diskuetere med legen om det er nødvendig å redusere dosen. Men da vil den ha dårligere effekt på det urolige hjertet. 


Blir hun kvitt ubehaget gjennom å redusere dosen uten at blodtrykket eller pulsen blir for høy kan hun jo forsøke å fortsette på denne dosen dersom dosen er stor nok til å holde flutteret i sjakk. Dersom en dosereduksjon hjelper mot symptomene (uvelhet som følge av lavt blodtrykk/lav puls), men ikke er tilstrekkelig stor nok for å hanskes med flutteranfallene blir det rett og slett vanskelig siden hun ikke tåler Isoptin. Dersom anfallene ikke er så hyppige kan hun ta Selo-Zok kun når anfallene kommer. Det er svært vanlig å gjøre det på den måten om anfallene er sjeldne. Så får hun heller øke Cozaar Comp for blodtrykket sin del dersom nødvendig. Ikke juster noe på egenhånd, men bli enige med legen om alt dere gjør.


Pradaxa er som du nevner ikke godkjent for dette formålet i Norge (ennå). Hun kan dessverre ikke anbefales å endre til Albyl-e heller på grunn av sin alder og sitt høye blodtrykk. Det er Marevan som har vist seg effektivt for å forebygge hjerneslag ved uregelmessig hjerterytme for de som er i hennes situasjon (over 73 år og høyt blodtrykk).


LES OGSÅ (siste nytt okt 2011): Atrieflimmer: Med Pradaxa slipper du kontrollene og kan spise og drikke det du vil


Sammendrag:


Sjekk først at hun ikke er overdosert. Selo-Zok kan lett gi for lavt blodtrykk eller for lav puls om dosen blir for høy. Dette kan i så fall bidra til hennes symptomer.


Medisin som reduserer hjertefrekvensen (hastigheten på slagene) under anfallene heter Selo-zok og Isopton og har vist seg like effektive som medisin som regulerer hjerterytmen (Tambocor og Cordarone). Medisinene som regulerer hjerterytmen har flere potensielt alvorlige bivirkninger, spesielt Cordarone, men også Tambocor for de med hjertesykdom. Jeg kan ikke med sikkerhet si hva som er grunnen til at de tok vekk Tambocor, men muligens fordi hun fikk flutter til tross for at hun benyttet Tambocor og i tillegg har begynnende forstørrelse av hjertemuskelen og i tillegg har en klaffefeil. Både hjerteforstørrelsen og klaffefeilen kan jo forverres. Dette fører i så fall til hjertesvikt som er en tilstand hvor Tambocor ikke skal benyttes. Kanskje er grunnen altså et resultat av et føre vár prinsipp i tillegg til at medisinen ikke viste seg effektiv nok. Men, diskuter dette nå som du har litt diskusjonsgrunnlag. Diskuter med legen om det virkelig er nødvendig å ta vekk Tambocor. Det er viktig at legen får beskjed om hvordan din mor har det nå, for kanskje kan det være verd å leve med en viss risiko (ta Tambocor) i stedet for et liv med bivirkninger?


Mener legen at det ikke er aktuelt å gjeninnsette Tambocor kan dere diskutere med legen om det kan være aktuelt å ta Selo-Zok kun ved behov. Dette er spesielt aktuelt dersom anfallene er lite hyppige og dere mener symptomene hun plages med skyldes Selo-Zok. Er dette heller ikke aktuelt kan dere diskutere muligheten for å redusere dosen på Selo-Zoken. Da må muligens dosen til Cozaar comp samtidig økes.


Albyl-E beskytter ikke din mor like godt som Marevan. Vi får håpe Pradaxa blir godkjent som blodproppforebyggende medisin i Norge også.


Siste nytt (okt -11): Pradaxa er godkjent for formålet, men pasienten må betale medisinen selv.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon