Spørsmål om kognitiv svikt og MR funn.

Innsendt spørsmål

­Hei!
Min mor har vært til utredning hos fastlegen nå nylig grunnet initiativ fra meg og min far da hun de senere årene har blitt litt glemsk. De kognitive evnene er redusert, og særlig gjelder dette nåtidshukommelse og orienteringsevne, evne til planlegging, evne til å ta initiativ, sosial tilbaketrekking osv. I 2014/2015 var hun på MR hode grunnet svimmelhet. Da fant de en uspesifikk lesjon i hjernen som de trodde skyldes et drypp. Fikk kontrolloppfølging noen år senere som ikke viste noen endringer. Men tilbake til dagens situasjon. Var nylig på MR av hode igjen hvor følgende har blitt beskrevet om bildene: «Pasienter har vært til kontroll for duffuse signalforandringer i craniale del av venstre cerebellarhemisfære. Utredet ved nevrolog ved St Olavs. Anbefalt kontrollregime i 2017, utført uten endring av aktuelle forhold. Dette funnet er også helt uendret ved dagens undersøkelse og vektlegges ingen aktuell klinisk betydning. Overflaterelieff, ventrilkelsystem og midtlinjestruktur er bevart. Aldersadekvate forhold. Ingen påfallende hippocampus atrofi. Et par små uspesifikke supratentorielle hvitsubstans forandringer. Innenfor normal aldersvariasjon. Ingen etablerte infarkter med substanstap. Normal diffusjon. Global kortikal atrofi: grad 1. Medial temporal lapps atrofi grad 1. Fazekas grad 0 for hvitsubstans forandrindringer.» Altså, hva betyr dette? Vi synes det er merkverdig om det ikke har blitt oppdaget noe svinn relatert til hennes grad av kognitive svikt. Kan du/dere anbefale videre undersøkelser? Er PET bedre egnet til å avdekke demens enn vanlig MR? Min mor er for øvrig født i 1954. På forhånd takk.

Doktor Alexandra Trimbitasu

Svar fra legen (Alexandra Trimbitasu)

Sist endret 10. mai 2020, klokken 15:41

 Hei.


Takk for spørsmål.


Endringene som er beskrevet på MR kan rettferdiggjøre en grad kognitiv svikt.


Hvor alvorlig den kognitive svikten er, kan ikke MR eller annen bildeundersøkelse (PET som du foreslår) avdekke.


Ut i fra symptomene som er presentert i din melding, er det høyt sannsynlig at din mor har en kognitiv svikt. MR funn avviser ikke det, men støtter mistanken. "Cortical atrofi", både generelt og i temporal lapp, betyr at i nevnte områder foreligger grå substans tapp. Dette kan, veldig sannsynlig, være den organiske endringen som uttrykker seg gjennom kognitiv svekkelse.


Grad kognitiv svikt, type sykdom, prognose, nivå på omsorgsbehov krever ytterligere utredning. Deler av den kan gjennomføres av den kommunale demens teamet (de aller fleste kommunene har et), i samarbeid med fastlege. Men en komplett vurdering (flere kognitive kartlegginger, eventuelt spinal punksjon med undersøkelse av demens markører i spinal væske, gjennomgang av faste medisiner og eventuelt justering), med oppfølgingsplan videre, bør gjennomføres i spesialist helsetjeneste.


Jeg anbefaler, som følge, rekontakt med mor sin fastlege, med forespørsel om kartlegging av demens team og videre henvisning til alderspsykiatrisk- eller geriatri avdeling.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon