Temaer om helse
Rødming og svetting fører til at man går langt for å unngå oppmerksomhet

Rødming og svetting kan være et forbigående tenåringsproblem eller følge oss inn i voksenlivet. Bare vissheten om at det synes for andre forverrer situasjonen og gjør at man reagerer overdrevent på situasjoner eller bemerkninger man egentlig ikke bryr seg om. Det verste er når feil type mennesker finner ut om problemet ens og provoserer vedkommende til å rødme. Svetting er ikke like synlig og avførst og fremst gjennomhåndhilsing. Andre kan tro man er mer engstelig enn man i virkeligheten er, og bare det å vite at de tror dette om en forverrer svettingen. Mekanismen bak begge tilstandene er lik.

Les mer


Betablokker. Denne hjertemedisinen passer ikke alle.

Tidligere brukte man mye betablokkere for å behandle høyt blodtrykk. Idag benyttes de først og fremst om man har andre sykdommer i tillegg til det høye blodtrykket. Dette er både fordi de ikke senker blodtrykket effektivt nok og fordi de kan ha kjedelige bivirkninger.

Les mer


Harepest

Harepest smitter gjennom huden. Det finnes behandling, men det krever at legen klarer å stille riktig diagnose. Harepest er gjerne ikke det første man tenker på.

Les mer


Narkotika. Slik tas de og slik virker de. Mye medisin er narkotika (veileder for foreldre).

Denne artikkelen er ment for foreldre eller pårørende slik at kunnskap om narkotika generelt kan bidra til å hindre utvikling av misbruk hos barn og ungdom. Narkotika er stoffer som opprinnelig ble benyttet for å fremkalle søvn, redusere sult og smerte og øke utholdenheten. Avhengigheten kan bli svært sterk og komme svært hurtig. Kroppen slutter å produsere tilsvarende stoffer når den får dette tilført utenfra (pille, sprøyte, sniffing, røyking osv). Avbrytes tilførselen utenfra oppstår fysiske og psykiske abstinenssymptomer inntil kroppen har fått i gang egenproduksjonen igjen. Da forsvinner den fysiske abstinensen. Den psykiske avhengigheten (lysten/"trangen") derimot er livslang, men verst i starten.

Les mer


Feber

Immunsystemet arbeider best når temperaturen er litt økt. Paracet og andre midler kan og bør tas om temperaturen overstiger dette området, men det er viktig å ta riktige doser. Det er også nyttig å vite at temperatur målt forskjellige steder eller med forskjellige termometertyper gir forskjellige svar.

Les mer


Nettopp blitt gravid? Hva gjør du nå?

Når bør første legebesøk være? Reiser man helst til jordmor eller lege? Bør barnefaren være med? Hvilke opplysninger bør tas med på første legebesøk?

Les mer


Tretthet og slapphet. Få sjekket om du har sykdom eller mangler noe.

Hva bør egentlig sjekkes hos legen om du kommer for tretthet og slapphet? Det finnes ofte en løsning og det viser seg at pasienten i mange tilfeller har rett i sine mistanker om hva det kan være. For mange er svaret at de har for mange forpliktelser å leve opp til, men det kan også skyldes lavt stoffskifte, høyt blodtrykk, sukkersyke, giktsykdommer, hjerterytmefeil, B12-mangel, lav blodprosent, jernmangel eller andre tilstander. Dette bør sjekkes ut før du slår deg til ro, med mindre stress åpenbart er forklaringen.

Les mer


Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon