Temaer om helse
Førerkort: Avhengighetsskapende og sløvende medisiner

Innehav av førerkort er ingen menneskerett. Dersom en med førerkort bruker for mye sløvende medisiner, uansett hvor god medisinsk grunn det er for å bruke dem, må bilen stå for en periode eller for alltid. Hensynet til allmennhetens sikkerhet kommer foran førerkortinnehaverens argumentasjoner som "prikkfri kjøring gjennom alle år", "naboen får lov av sin fastlege" og "jeg kjører bare lokalt og i ny og ne". Førerkortreglene har hele tiden vært detaljerte, men har nå blitt tydeligere.

Les mer


Halsbetennelse (akutt)

Halsbetennelse er en svært vanlig tilstand der mandlene og/eller slimhinnen bakerst i svelget blir betent. Både virus og bakterier kan forårsake infeksjonen. Det er vesentlig for legen som undersøker å klare å skille mellom bakteriell og viral årsak, da kun førstnevnte krever antibiotikabehandling. Som kjent skal man ikke behandle med antibiotika unødvendig.

Les mer


Langtids-EKG (Holter)

Hvor mange er vi ikke som har hatt hjertebank og som har lurt på om det er noe galt med hjertet? Er det noe som får tankene til å vandre så er det når hjertet ikke oppfører seg som det skal. Da går tankene raskt mot alle de tingene man skulle ønske man heller hadde gjort, i stedet for å være inaktiv, spise seg mett på alt man har lyst på og la vær å mosjonere. Men hvordan skal man kunne klare å fange opp hjertebanken når den kommer og går? Når man er hos legen for å ta et vanlig hvile-EKG så er ofte ikke hjertebanken der.

Les mer


Riktig bruk av smertestillende

Mange starter eller fortsetter med sterke smertestillende uten god nok grunn og havner i såre konflikter med fastlegen, og andre sider ved helsen kan havne i skyggen. Bruk av sterke smertestillende behøver ikke å være feil, men det må lages en plan for oppfølging for å se at medisinen virker, dosen til enhver tid er riktig, at det ikke er bivirkninger som reduserer livskvalitet og sosial funksjon og at det ikke foreligger misbruk. Misbruksfaren er stor.

Les mer


Herpangina

Herpangina er en virusinfeksjon som forårsaker forkjølelselignende symptomer samt utslett bakerst i svelget. Sykdomsforløpet er som regel mildt og foruten komplikasjoner, men hos noen kan en symptomfri tarminfeksjon vedvare en stund etter gjennomgått sykdom.

Les mer


Brennende munn-syndrom

Brennende munn-syndrom er en tilstand med symptomer som brennende og sviende smerte i munnhulen. Det finnes ingen forklaring på tilstanden, men med god individuell behandling kan man oppnå stor bedring på ubehaget.

Les mer


Falsk krupp

Falsk krupp er, i motsetning til ekte krupp, en ufarlig og forbigående tilstand. Virusinfeksjonen fører til hevelse nær stemmebåndene, i det ennå ikke fullt utviklede luftrøret til barnet. Dette fører til en karakteristisk bjeffende hoste. Situasjonen oppleves som skremmende for barnet og derfor som regel også for foreldrene.

Les mer


Tinnitus (øresus)

Tinnitus, også kalt øresus, er en tilstand mange opplever i perioder av livet. Det kjennetegnes som høyfrekvent pipelyd eller sus i øret. Den opptrer i ulik grad, og de fleste kan leve greit med plagene. For enkelte er tilstanden kronisk, og oppleves begrensende på livskvaliteten. Hva kommer det av, og er det noe man kan gjøre for å bli kvitt tinnitus?

Les mer


Kolikk (spedbarn)

Kolikk er en tilstand som oppstår noen uker etter fødsel og varer frem til barnet er i 3 – 5 måneders alder, mange opplever at det går over ved 4 måneders alder. Kolikk kjennetegnes ved timeslange gråtetokter, hvor barnet virker utrøstelig uansett hva man prøver for å lindre eller roe ned. Episodene inntreffer gjerne til samme tid hvert døgn, gjerne 1 – 2 ganger. Forskere har ikke funnet klare årsaksforhold, men det finnes tips til hva man kan prøve for å lindre.

Les mer


Aortaaneurisme

Et aortaaneurisme er en utposning (aneurisme) på hovedpulsåren (aorta). Disse utposningene gir i seg selv lite symptomer, og oppdages som oftest ved kontroll eller undersøkelser av andre plager. Om utposningene er store kan kirurgen operere inn en kunstig årevegg i området. Om utposningene er små vil legene følge situasjonen og planlegge tidspunkt for operasjon. Tilstanden har høy dødelighet om det vokser raskt eller stort og blodåren sprekker. Det er vesentlig at tilstanden oppdages i tide.

Les mer


Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon