Coronaviruset

Sist endret: 27.03.2020
Her forsøkes samlet en del besvarelser som kommer til fastlegenes kontorer. Spesielt er spørsmålene mange fra helsepersonell som lurer på om de skal ta prøve, hvor lenge de skal holde seg isolert, og fra personer som lurer på om de kan defineres som viktig yrkespersonell.

 Coronaviruset er en global epidemi

Hva om jeg får forkjølelsessymptomer eller feber nå?

Svar: Blir du syk med hoste eller feber eller tett nese eller tungpust eller flere av disse tingene skal du anta det er Coronavirus og oppføre deg deretter, dvs du skal isolere deg selv. Hva innebærer det? Det står beskrevet her: Folkehelseinstituttet
N
år det gjelder behov for testing og sykmelding i en slik situasjon du da står i, så er dette beskrevet lenger ned.

Når trenger jeg test for Corona?

Svar: De fleste trenger ikke å testes. Det er de som legges inn på sykehus som testes. I tillegg tester vi helsepersonell fordi det er aktuelt å vite om disse kan komme på jobb, eller returnere så tidlig som mulig, tross forkjølelsessymptomer. Dvs, dersom de ikke testes positive for Corona så kan de vurderes å komme tilbake på jobb tidligere (pga det betyr de bare har vanlig forkjølelse).

Når kan de med mistenkte Corona-symptomer returnere til jobb?

Svar: Når kan du returnere på jobb? Du må ha vært symptomfri (ikke hoste, rennende eller tett nese, feber eller tungpustet) i minst ett døgn før du returnerer på jobb. Dersom du har vært sengeliggende er det anbefalt at du er flere dager hjemme etter du ble symptomfri. Har du vært helt slått ut er det ønskelig du venter en hel uke før du returnerer på jobb igjen.

Trenger man sykmelding ved mistenkt Coronasykdom?

Svar :Det er et ønske at alle arbeidsgivere viser forståelse for situasjonen og ikke ber om sykmelding for Coronamistenkt sykdom. Det er smart å kontakte fastlegen elektronisk (dvs på e-konsultasjon eller video)slik at første fraværsdag blir registrert, i tilfelle sykdommen strekker seg lenger enn arbeidsgiverperioden. Etter arbeidsgiverperioden er over er det nemlig ikke arbeidsgiveren som betaler sykelønnen din lenger, men NAV. Da det er uvanlig at en luftveissykdom varer lenger enn de to ukene en arbeidsgiver kan gi deg så vil en dokumentasjon for når du tok kontakt være til hjelp når du eventuelt må be om en sykmelding senere i forløpet. 

Hva om jeg bor med en med mistenkt Coronasykdom?

Svar: Nå er det jo slik at man ikke testes. Da kan man ikke med sikkerhet si om den andre i husstanden som nå har fått symptomer har Corona eller ikke. Helsemyndighetene pålegger derimot ikke øvrige husstandsmedlemmer karantene av den grunn, men at man må være svært raskt ute med å isolere seg dersom det oppstår det minste symptom. 

Hva om jeg bor med en som er påvist Coronasmitte?

Svar: Da skal du i hjemmekarantene. Hjemmekarantene vil si at du holder deg unna flest mulig folk, inkludert de i samme husstand, i en periode for å se om du utvikler symptomer eller ikke. Det kan ta alt fra 0-14 dager før du utvikler symptomer, men som regel tar det 5-6 dager. Det som er vanskelig er jo å si om du er smittet på slutten av husstandsmedlemmets sykdomstid. I så fall må man jo si at karantanetiden egentlig burde vare fra hustandsmedlemmethar vært frisk ett døgn, og regne fjorten dager fra da dersom dere ikke har klart å leve isolert.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon?

Karantene er en "husarrest" for en som (fortsatt) er symptomfri, men hvor det fryktes at vedkommende kan være smittet, men bare ikke har rukket å utvikle symptomer ennå. Isolasjon er husarrest for den som har blitt syk. En med karantene har noe større bevegelsesfrihet enn en som er isolert. Den isolerte må få hjelp til handlinger etc, mens den som er i karantene kan gjøre disse tingene selv, om absolutt nødvendig, men ta alle nevnte forhåndsregler om avstand til andre, hygiene og kun den absolutt mest nødvendige kontakten med omverdenen. Karantene får man altså i de tilfellene man venter og ser om du utvikler symptomer, mens isolasjon er den strengere husarresten du får når du selv har symptomer. Får man symptomer av en som har fått påvist Coronasmitte så skal man være ekstra påpasselig. Har man fått karantene pga mulig smitte av en med sikker Corona bør man holde karantenen inntil 14 dager etter Coronapasienten har vært frisk i ett døgn.

Når kontakter jeg lege om jeg mistenker Coronasmitte?

Svar: Kontakt lege kun dersom du begynner å bli alvorlig syk. Da ringer du legesenteret ditt. Får du ikke svar der ringer du legevakten på tlf 116117. Er man riktig dårlig ringer man 113 (AMK). Vær oppmerksom på at du må kontakte lege for alle andre akutte tilstander som du ellers ville gjort. Eneste forskjellen er at du ringer først, om det er mulig. Vær også klar over at Coronainfeksjon kan bli verre et stykke ut i forløpet. Det betyr at du må ta fornyet kontakt om dette skjer, selv om du har blitt fortalt at dette ikke er nødvendig.

Hvordan steller jeg med min kroniske sykdom hvis jeg smittes?

Svar: Har du diabetes må du måle blodsukkeret oftere enn vanlig og justere deretter. Har du astma eller KOLS må du intensivere behandlingen slik fastlegen/spesialisten har lært deg opp til. Vit at du kan bruke de hurtigvirkende (f eks Ventolin) opptil hvert 5. minutt inntil du kommer til legetilsyn eller legen kommer til deg. Husk å starte på kortisonkuren og/eller antibiotikakuren din om det er avtalen, men kom da i kontakt med fastlege/lege så snart du kan uansett, for å opplyse om dette. Alle andre spørsmål som ikke er så akutte forsøkes nå å løses over internett og ikke telefon, og i de fleste tilfeller ikke ved personlig oppmøte. Har du f eks en planlagt time om blodtrykkskontroll og trykket stort sett har vært stabilt i lang tid så utsett denne timen. Det er liten sannsynlighet for at du vil bli belastet for uteblitt time dersom du ikke får avbestilt pga telefonkø. 

Hva er sannsynligheten for å smittes om jeg har vært for nært en smittet?

Svar: I starten var den inntil 5% for vilkårlige og 10% om nærkontakten bodde i samme husstand, men etter at man håndterte situasjonen bedre (isolering, smitteoppsporing, hygieneråd, karantene) så sank smittefaren til 3%. 3% vil si at 3 av 100 som er i kontakt med en smittet blir selv smittet. Man er mest smittsom i starten. Det er ikke så rart, siden man automatisk unngår dem man tydelig ser er smittet. Det er liten sannsynlighet for å smittes av noen som ikke har noen symptomer i det hele tatt ennå.

Hvor lang tid etter en kontakt med antatt smittet tar det før jeg eventuelt utvikler symptomer selv?

Svar: I gjennomsnitt 4-6 dagrer, men har den du var i kontakt med sikkert smittet så skal du la det gå 14 dager, for å avvene og se om du utvikler symptomer. Dette er det som kalles karantene (vente og se).

Er sykdommen alvorlig?

Svar: For unge og middelaldrende (50-årene) blir 80% bedre av seg selv og symptomene kan variere fra forkjølelsesliknende til influensaliknende. De fleste får ikke like kraftige symptomer som ved influensa, som er en hard sykdom. Barn blir bare lettere rammet, men er like fullt smittsomme og en voksen/eldre som smittes av et barn blir like syk enten en er smittet fra barn eller voksen. 16% av de eldre enn 80 år dør av sykdommen. Man døe av lungesvikt. Har man kronisk sykdom øker dette risikoen for alvorlig sykdomsutfall i alle aldersgrupper.

Alle legekontorer har nå opprettet mulighetene for å opprette enten elektronisk legetime eller videotime på nettet. Se på ditt legesenters hjemmeside for informasjon om dette. Gjør dette nå, i tilfelle du senere blir syk, trett og siten.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon