Flått (skaubjønn). Når skal man ta antibiotika?

Sist endret: 23.12.2018
Hvordan ser en flått ut? Hvordan skal vi fjerne den? Er alle flåtter farlige? Hvor i landet er det størst sjanse for å bli smittet med bakterien borrelia som flåtten bærer på? Kan man få antibiotika for sikkerhets skyld? Kan man få vaksine mot flått?

 

Hva skal jeg gjøre om jeg blir bitt av flått?

 • Flått skal fjernes umiddelbart (ikke bruk oljer eller annet for at den skal miste taket).
 • Antibiotika skal tas dersom du får rød ring (les under og se bildet) som brer seg utover fra stikkstedet, eller dersom du får influensaliknende ubehag dager/uker etter bittet.
 • Er du i tvil, har rød ring eller influensasymptomer etter flåttfjerning søker du lege.

Hvorfor er flåtten farlig?

Flått kan overføre forskjellige mikrober (bakterien borrelia eller viruset TBE) når de biter oss, dersom flåtten for lov til å sitte lenge nok før den fjernes. Ofte må den sitte lenger enn 24 timer for at mikrober skal overføres (flåtten bruker litt tid på å "tygge" seg gjennom til blodåren). En av mikrobene er et virus som kan føre til hjernebetennelse (ikke hjernehinnebetennelse, men betennelse av selve hjernen). De som bor i eller skal reise til områder hvor det finnes mange flått som er smittet med dette viruset kan vurdere å vaksinere seg mot hjernebetennelsesviruset, slik at en ikke blir syk selv om man blir bitt. Viruset kalles Tick-Borne Encephalitis Virus (flåttbåren hjernebetennelses virus, eller skogflåttencefalitt).

Den andre aktuelle mikroben er bakterien borrelia som gir borreliose. Det er denne som forårsaker rød ring og/eller influensasymptomene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Når biter flåtten?

Flåtten kan ramme oss allerede fra april. Den krabber opp i busker og planter og venter på forbipasserende dyr eller mennesker hvor den fester seg på huden for å suge blod. Den trenger blod for å kunne formere seg. Da barn er lavere av vekst finner vi ofte flåtten i nakke eller hode hos disse, mens hos voksne gjerne på bena, i lysken eller på magen.
Områder i naturen hvor flåtten trives godt er der hvor det er litt fuktig og hvor det er mye hjortedyr (hjort, elg eller rådyr). I vanskelig fremkommelig og klippepreget landskap i sørvendte skråninger liker hjoFlaatt sugende rtedyrene å ligge og hvile og på slike plasser kan det finnes enorme mengder med flått.

Hvordan ser flåttbitt ut?

Dersom du blir bitt vil du alltid få et lite rødt merke på bittstedet akkurat som etter et hvilket som helst bitt. Dette er bare irritasjonen etter bittet. Skulle det røde derimot utvikle seg til et utslett som sprer seg ringformet utover i huden, betyr det at flåtten som bet deg var infisert med bakterien vi kaller Borrelia, og du vil kunne forvente influensaliknende symptomer og nedsatt allmenntilstand etter noen dager eller uker. Hos noen utvikler tilstanden seg videre til betennelse på ansiktsnerver, hjertet, hjerteposen eller hjernehinnen, men infeksjonen rammer ikke selve hjernen som ved virussmitten.

Risikoen for å smittes av borreliose i Norge er forholdsvis liten siden bare femten prosent av alle norske flåtter har borreliabakterien i seg.

Hvor tidlig må flåtten fjernes?

Flåtten skal fjernes så snart den oppdages. Vanligvis er det nødvendig at flåtten må sitte lenger enn 24 timer fo at den skal klare å overføre borreliabakterien. Regelen er uansett at du skal oppsøke lege for å få antibiotika om du ser det røde utslettet som sprer seg i ring utover, eller om du får feber eller influensaliknende symptomer, selv om det er gått mindre enn 24 timer.

Flåtten kan gi hjernebetennelse

Flåtten overfører ikke bare bakterier som Borrelia, men også virus, som kan gi hjernebetennelse (skogflått-encefalitt). Symptomene på dette oppstår i så fall innen en måned.

Symptomene på hjernebetennelse er at du også her innledningsvis får influensaliknende symptomer (feber, hodepine, muskel- og leddsmerter), men så følger en uke hvor du tror du er på bedringens vei før symptomene på selve hjernebetennelsen overtar: Du blir lett irritert, sover dårlig, er kvalm, kaster opp, blir stiv i nakken og kan oppleve lammelser.

Mange må slite med senkomplikasjoner i ettertid i form av konsentrasjonsvansker, tretthet, balanse- og bevegelsesproblemer eller psykiatrisk besvær.
3 % kan få varige lammelser, mens 1 prosent av de smittede dør. Erythema chr migrans4

Kan man beskytte seg mot hjernebetennelse (viruset)eller borreliose (bakterien)?

Man kan vaksinere seg mot TBE-viruset. Dette er aktuelt dersom du skal reise til områder hvor faren for å smittes er stor, eller du vandrer mye utenfor stiene i Agderfylkene hvor flåttmengdene er store. I utlandet kan det være aktuelt å vaksinere seg ved reiser med utendørs opphold i risikolandskap rundt Østersjøen i Sverige, Sentral-Europa og Russland. Kontakt ditt lokale smittevernskontor når du planlegger reisen. I Norge er 10-15 personer blitt smittet med skogflåttencefalitt de siste årene, og alle er smittet på sørlandet og har vandret i områder med fuktig og frodig undervegetasjon.

Mens ca 15 % av all flått er smittet med borrelia er det  toppen 1 % av flåttene som er smittet med hjernebetennelseviruset (skogflåttencefalitt), og denne prosenten er konsentrert til et lite område i Agderfylkene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Benytt lange benklær og ha buksene nede i støvlene. Unngå dyretråkk og tett kratt (spesielt einer og smågran) i områder med mye hjortedyr. Husk å riste klær og sjekke kroppen etter en tur i risikoområde. Visse klær med gore-tex etc er glatte i overflaten og gjør det vanskeligere for flåtten å feste seg. Du kan også benytte insektsmidler / myggmidler / spesialmidler. Kontakt apoteket eller en sportsforhandler for dette.
Fjern flåtten så tidlig som mulig. Oftest er dette alt som skal til. Det finnes spesialpinsetter. Disse fås kjøpt i dyrebutikkene. Ellers benytter du fingrene om den har sugd blod nok og derfor er stor nok til å gripe rundt. Vri den rundt og trekk den ut rolig, men bestemt. Blir et stykke sittende igjen (hodet), blir dette utstøtt i løpet av noen dager. Det øker ikke infeksjonsrisikoen å la hodet sitte igjen. Å smøre på forskjellige midler eller oljer og deretter vente og se om den slipper taket selv er ikke å anbefale, da faren for at den får overført Borrelia eller hjernebetennelse øker jo lenger den sitter.

METT FLÅTT: Denne flåtten har gjort jobben sin. Den lille kroppen er fylt til bristepunktet med blod. God og mett slipper den taket og håper å kunne komme seg i trygghet. Ser du en så stor flått krabbende i huset og dere ikke har husdyr så må dere forsøke å finne ut hvem av dere som har et utslett, eller kanskje bare et helt vanlig bittsted, som flåtten kan ha sittet og suget. Denne personen bør ta seg en tur til fastlegen dersom symptomer eller utslett. Ikke alle trenger å få utslettet!


Man risikerer altså to sykdommer om man bites av flått:

 1. Borreliose. En bakterie som kan overføres til den som har blitt bitt dersom flåtten var infisert med denne selv, og flåtten får lov å sitte lenge nok på deg. Penicillin er behandlingen. Du søker lege om du ser utslettet, får feber eller influensafølelse. I USA har de laget en vaksine mot Borrelia også, men den virker sannsynligvis ikke på Borrelia overført fra vår flått. Vår flått (Ixodes ricinus) er forskjellig fra den amerikanske varianten (Ixodes dammini).
 2. Hjernebetennelse. Et virus. Antibiotika virker ikke mot virus, men du kan vaksinere deg, hvilket betyr at du trener opp ditt eget immunsystem til å bekjempe viruset. Det er ikke indikasjon for å vaksinere alle som er engstelige da all vaksine har visse risikoelementer ved seg, samtidig som sjansen for å få hjernebetennelse fra flått i Norge er så liten. Den som ofte blir bitt av fl

  ått omkring Agderfylkene

  (spesielt Tromøy), eller planlegger utendørsreise til de ovenfor nevnte risikoområdene, kan dra fordel av vaksinen. 

Flutt De fleste behøver ikke bekymre seg, men de som bor langs kysten sør i landet skal gjerne beskytte seg med insektsmidler og gjennomtenkt bekledning, samt sjekke klær og hud ved hjemkomst. Alle med bekreftet flåttbitt skal søke lege i tilfelle feber, influensasymptomer eller det nevnte utslettet, etter et flåttbitt. Vaksine er for de aller fleste nordmenn uaktuelt om de ikke skal reise til utsatte områder, mens jegere og turgåere som vandrer mye i utsatte områder på sørlandet nok vil kunne diskutere seg frem til å få satt en vaksine mot hjernebetennelse, men risikoen er fortsatt liten for smitte, og risikoen for komplikasjoner etter vaksinen må tas med i vurderingen.

Andre sykdommer man kan få av flått

I tillegg til borreliose og skogflåttencefalitt kan man få harepest, babesiose og anaplasmose.

Diagnostikk

Det er kjent at borreliadiagnostikk er vanskelig. Den ene grunnen til dette er at det er vanskelig å påvise antistoffer mot borreliaen fordi den er så flink til å utvikle metoder som gjemmer seg for immunsystemet vårt. Det kan ta lang tid før antistoffene er påvisbare. Og dersom vi får utslag på antistoffene kan vi ikke være sikre på at de er mot borrelia. De kan også være mot kyssesykevirusene EBV (Ebstein Barr virus) og CMV (cytomegalovirus), noe veldg mange har hatt, eller syfilis. Har man hatt disse infeksjonene dannes tilsvarende antistoffer som ved borreliose, og testen klarer ikke å skille om antistoffutslaget skyldes gjennomgått borreliose, kyssesyke eller syfilis. Et annet viktig poeng er at man ikke trenger å bli syk selv om man har dannet antistoffer. Hele poenget med antistoffdannelse er at man ikke skal bli syk. At antistoffene skal bidra til å nedkjempe infeksjonen. Tar man blodprøver av folk i Agderfylkene vil man derfor finne antistoffutslag (positiv borrelia blodprøve) hos 20% selv om de er friske. Og dette bringer oss over på et annet problem; man skal ikke behandle bare fordi man har et utslag på blodprøven. Man må ha borreliasymptomer i tillegg slik at vi kan konkludere med at utslaget skyldes borreliose.

Borreliosen kan spre seg til nervesystemet og da er det aktuelt å ta prøve av ryggmargsvæsken i tillegg.

Det klassiske utslattet kalt EM, erytema migrans, er diagnostisk for at man har fått overført borreliabakterien fra flåtten. Man kan da behandle og trenger ikke blodprøve for påvisning av antistoffdannelse mot flåttbakterien. Utslettet oppstår etter 3-30 dager, mens det tar opptil 6 uker å danne nok antistoffer mot borreliaen til det lar seg påvise i en blodprøve. EM-utslettet er minst 5 cm stort. Er man i tvil om det er EM kan man ta en vevsprøve fra utslettet og sende det til Sørlandet sykehus for PCR-analyse (genanalyse) med spørsmål om det er borreliaforårsaket, dvs EM.

Forfatter: Pål Branæs

Liknende artikler: Hjortelusflua.

Eksterne linker: http://flatt.no/


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon