Selvmord (barn og unge)

Sist endret: 14.02.2020
Det er svært mange barn og unge som forsøker å ta sitt eget liv i løpet av et år, men mange overlever. De som har prøvd å ta sitt eget liv en gang er i risikogruppen for å prøve nytt. Forskning viser at ikke alle barn og unge som prøver å ta sitt eget liv har psykiske lidelser fra før, mange av dem har heller ikke vist tydelige tegn på at noe er galt i forkant av selvmordsforsøket. Derfor er det viktig å følge med i de unges liv og reagere om barnas personlighet og oppførsel endres drastisk i løpet av kort tid.

 

 

Om selvmord hos barn og unge

Det er rundt 9000 jenter og 4000 gutter som prøver å ende sitt eget liv i løpet av et år, men dødstallene er heldigvis ikke like høye. Årsakene til at barna havner i en situasjon der livet virker så håpløst at det fører til selvmordsforsøk er mange. Barna kan oppleve problemene som mye vanskeligere og større enn det de voksne gjør, derfor kan det være vanskelig for foreldrene eller andre rundt å oppfatte at barnet ikke ser andre løsninger. Blant henvisninger til psykisk helsehjelp for barn og unge utgjør selvmordsforsøk og selvskading en stor del av problematikken.  

Mange tenker at det ikke er noen hjelp å få, derfor kan selvmord virke som en god løsning. Om man ikke finner andre løsninger på problemet kan det føles som en lettelse å vite at det tross alt finnes en siste utvei fra alt det vonde. Denne tanken kan gjøre det lettere å stå i problemene, samtidig som det øker sjansen for selvmordsforsøk, nettopp fordi det kan sees på som eneste mulighet til å komme unna det vanskelige.

For noen er det å gjøre selvmordsforsøk et rop om hjelp, mens andre forsøker dette på et tidspunkt hvor de vet at ingen andre er i nærheten.

I Norge er det ingen offisielle tall som indikerer at mindreårige enslige asylsøkere har stor risiko for å ta sitt eget liv, mens tall fra Sverige for 2017 viste at risikoen var 9 ganger høyere hos denne gruppen enn i resten av befolkningen. Rapporten fra Sverige viste i tillegg at de aller fleste dødsfallene skjedde mens søknaden om asyl var under behandling.

Hva skal man være oppmerksom på hos de unge?

Anne Freuchen har skrevet doktorgrad om temaet selvmord hos barn og unge. Hun forteller at et selvmordsforsøk ikke nødvendigvis er knyttet til psykiske lidelser. Arbeidet hun har gjort på feltet viser at også barn som er tilsynelatende friske kan komme til å gjøre slike forsøk etter enkelthendelser eller andre triggende faktorer. Flere av barna hadde heller ikke gitt uttrykk for at noe var galt i forkant av selvmordsforsøket.

Alle store og plutselige endringer i personlighet og væremåte hos barn og unge kan være tegn på at de synes noe er vanskelig. Om de plutselig begynner å vise mer sinne og aggressive tendenser, isolerer seg eller begynner å gjøre ting med høy risiko kan være symptomer på at barnet strever. Noen begynner å streve mer med skolearbeid, mens andre gjør det bedre enn før. Noen uttrykker fortvilelse og håpløshet eller sinne mot verden og seg selv. Om tristhet og mørke tanker kommer til uttrykk i diskusjoner, tegninger eller tekster barna skriver, kan det tyde på at dette er noe som fyller barnas hode. Det er viktig å lytte til barn og unge som ønsker å prate mye om selvmord, hvilke handlinger eller skader som kan føre til at man dør, eller forteller konkret at ikke de ønsker å leve lenger. Flere barn og unge er også i konfliktsituasjoner eller strever med mobbing i tiden før de gjør et selvmordsforsøk. Barn som i tillegg begynner å gi bort eller selge ting de er glad i, kan gå med planer om hvem som skal overta tingene etter dem, det er sett i avskjedsbrev at barna har gjort seg tanker om hvem som skal få tingene de etterlater seg.

I tillegg kan vonde tanker, store problemer og selvmordstanker gi fysiske signaler som magesmerter og hodepine. Søvnen kan bli påvirket og gjøre at barna strever med å få sove eller trenger mer søvn enn vanlig. I tillegg kan interessen for det som tidligere har opptatt dem forsvinne. Barn og unge kan også ta i bruk rusmidler, de som allerede bruker rus kan komme til endre bruken. 

Årsaker

Barn og unge som har forsøkt å ta livet sitt før er i risikogruppen for å prøve igjen. I tillegg kan følelse av tap og sorg føre til at barna ønsker å dø. Det kan være at noen de kjenner eller ser opp til har gått bort, enten naturlig eller ved selvmord. Dette gjelder også for kjæledyr eller kjendiser med innflytelse på barna. Skilsmisse mellom mor og far kan gi samme opplevelse av tap eller sorg.

Om barnet selv har en langvarig eller kronisk sykdom, at foreldrene eller barnet strever psykisk, eller det er store og krevende konflikter i familien gjør barna sårbare for selvmordstanker. Manglende nettverk eller mobbing kan også være en utslagsgivende faktor.

NRK publiserte i 2019 en sak hvor de har gransket skjulte nettverk på sosiale medier. Et nettverk kan bestå av jenter som har kommet i kontakt med hverandre for eksempel på behandlingsinstitusjoner. Gjennomsnittsalderen for jentene i nettverket NRK har gått gjennom er 19 år, de oppgir gjerne at de strever psykisk, eller legger ut hvilke diagnoser de har. Om et medlem i gruppen legger ut bilde av selvpåførte skader fører det til at andre jenter påfører seg selv samme type skade og legger ut bilde av det i etterkant. Det samme gjelder om en av jentene begår selvmord, da følger det flere selvmord blant medlemmene i nettverket. I tillegg utveksles det erfaringer rundt hvor man kan få kjøpt spesifikke gjenstander som skal brukes til selvskading, eller råd om skjulesteder hvor man kan gjemme unna slikt utstyr mens man er i behandlingsløp på institusjoner. 

For å avklare om en person er deprimert og i hvilken grad man er deprimert bruker fastleger og spesialister forskjellige såkalte skåringsmodeller, som f or eksempel MADRS, som uttales "madress".


Behandling

Det finnes en samtaleterapi som kalles dialektisk atferdsterapi, også kalt DBT. Terapien har som mål å gi barn og unge ferdigheter som skal til for å takle vanskelige situasjoner. Håpet er at de som går i behandling etterhvert skal kjenne at livet er godt å leve ved å gi dem verktøy til å se nyansene mellom det lyse og det mørke. Behandlingen skal også gi kunnskap om følelsesregulering og mestring i situasjoner der de unge på egenhånd hadde valgt å skade seg eller gjøre et selvmordsforsøk.

Både barnet og familien burde få tilbud om samtaleterapi hos fagpersoner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Kan noe virke forebyggende?

Sett av tid og lytt til barna når de ønsker å fortelle om stort og smått i hverdagen. La barna føle seg sett og hørt og vis dem at de ikke er alene. Det er viktig å være tilstede i de unges liv og vise interesse fremfor bare nysgjerrighet.

Åpenheten rundt selvmord har økt i samfunnet og media har også fått større handlingsrom til å skrive om temaet. Professor Lars Mehlum arbeider som senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging i Oslo, han mener at mye av åpenheten i media i dag er positiv. Om andre står frem og forteller hvordan de fikk hjelp til å unngå selvmord kan ha en god smitteeffekt mener forskerne.

Kilder: helsebiblioteket.no, nrk.no, sykepleien.no, abup.no, forskning.no

Forfatter: Mari Elisabeth Aarøe


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon