Test om du har angst

Sist endret: 29.01.2011
Rastløshet, tankepress, muskelsmerter, hodepine, overfølsomhet for lyder eller overdreven bekymring. Plages du med dette i større grad? Da kan du lide av angst og bør finne ut hva som utløser det. Det kan være vanskelig å identifisere og ta lang tid å finne ut av dette på egenhånd.

Test om du har angst

Dette er en selvtest for å få en pekepinn på om du kan ha angst eller ikke og er en vanlig brukt veileder for både fastleger og psykologer/psykiatere. Det er bare en veiledning og verken du eller lege kan utelukke eller bekrefte angst på bakgrunn av denne testen alene, men den er et godt sted å starte om man er i tvil.

Istock 000013609815small

Les også: Hvordan kan man finne ut om man har angst og om den trenger behandling?

Når du svarer på testen skal du ta stilling til hvordan du har hatt det de to siste dagene. Legg sammen poengene og se hvilken score du får.

Angstskala

1. Psykisk spenning


Har du merket noen psykisk uro, psykisk spenning eller angst de siste to dagene?

(spørsmål om muskelsymptomer kommer senere og skal ikke tas hensyn til i dette spørsmålet)

Dersom du har opplevd en uttalt grad av nervøsitet, anspenthet eller uro nesten hele tiden, svarer du fire poeng. 4 poeng
Som over, men du synes alvorlighetsgraden kan svinge noe i løpet av dagen. Enkelte bedre øyeblikk med andre ord. 3 poeng
Du er bare innimellom så anspent at det føles som ubehagelig. 2 poeng
En lett følelse av å være anspent, men du synes aldri det fører til problemer eller ubehag. 1 poeng
Du føler deg ikke mer anspent enn det du tror er normalt for andre folk. 0 poeng
 

2. Evnen til å slappe av / muskelspenninger

 


Hvor mye har du vært plaget med muskeltretthet, muskelstivhet, muskelspenning,
muskelømhet eller muskelsmerter de siste to dagene?
Alvorlig. Jeg har nærmest hatt kramper og hatt vanskelig for å bevege meg som normalt. Dette varer så godt som kontinuerlig. Selv om jeg forsøker klarer jeg ikke å slappe av. 4 poeng
Som over, men muskelspenningen oppleves bare i visse
muskelgrupper og kan svinge i alvorlighet i Iøpet av
dagen.
3 poeng
Deler av muskulaturen kan være plaget såpass at jeg opplever det som en plage. 2 poeng
Lette, men tilbakevendende plager. 1 poeng
Ikke verre plaget enn at jeg glemmer dem om jeg blir distrahert. 0 poeng
  

  3. Skvettenhet


Hvordan reagerer du på brå/plutselige lyder?
Reagerer du både psykisk og kroppslig?
Jeg blir alvorlig plaget av brå lyder. Det fører til angstsymptomer og muskelspenninger. 4 poeng
Jeg reagerer enten kroppslig eller psykisk, men ikke begge deler. 3 poeng
 Jeg registrerer at jeg blir plaget, men ikke alvorlig.  2 poeng
Litt skvetten. Ikke store problemet. Litt mer enn normalt. 1 poeng
Reagerer som folk flest, 0 poeng
  
4. Bekymring
Bekymrer du deg ekstra mye for ting, selv om du tror tingen kan være det andre kaller en bagatell? Synes du det er vanskelig å kontrollere disse bekymringene,
eller påvirker de din evne til å konsentrere deg om det du driver med?

Jeg er kontinuerlig plaget og bruker masse psykiske ressurser på problemer jeg er sikker på andre ser på som bagateller. Egentlig vet jeg også selv at de er bagateller, men jeg klarer ikke å kontrollere bekymringene.  4 poeng
Som over, men det er en viss svingning i intensiteten og de plagsomme tankene kan være
borte i en time eller to, særlig hvis jeg blir opptatt av noe jeg må konsentrere meg om.
 3 poeng
Jeg er plaget, men klarer å stanse tankepresset.  2 poeng
Ikke mye plaget, men jeg innrømmer jeg bryr meg mer enn normalt i befolkningen.  1 poeng
Som normalt i befolkningen. Jeg kan få plagsomme og bekymringsfulle tanker som hvem som helst dersom det f eks oppstår sykdom i familien eller jeg får økonomiske problemer.  0 poeng
  
  5. Engstelse
Er du engstelig for at noe vondt skal skje?
Jeg opplever katastrofetanker hele dagen, eller i korte faser hele dagen.  4 poeng
Bare én gang om dagen.  3 poeng
Jeg har katastrofetanker jeg vet ikke har rot i virkeligheten. Jeg klarer ikke å begrunne dem og vet egentlig at de ikke er realistiske, men de plager meg. De opptrer ikke hver dag.  2 poeng
Lett engstelse for at noe vondt kan komme til å skje, men det plager eller hemmer ikke.   1 poeng
Som folk ellers.   0 poeng
  
  6. Rastløshet
Føler du deg rastløs eller urolig?
Jeg klarer toppen å være i ro mer enn noen minutter i løpet av en dag. Jeg vandrer rastløst omkring og kan drive med hensynsløse gjøremål.  4 poeng
Klarer å være i ro en time i løpet av dagen, ellers som over.   3 poeng
Jeg føler en uro og at jeg må være i aktivitet.  2 poeng
Lett rastløs, men ikke plaget.  1 poeng
Ikke verken urolig eller rastløs.  0 poeng
  
  7. Panikkanfall
Har du hatt anfall der du plutselig, som kastet over deg som lyn fra klar himmel, får sterk angst eller frykt med hjertebank, hurtig puls eller åndenød
de siste to dagene?

 
Ja. Faktisk flere ganger daglig! Jeg har en følelse av at nå dør jeg.  4 poeng
Kun én gang daglig.   3 poeng
1-2 ganger i uken, og ikke så uttalt. Jeg tror blant annet ikke at jeg skal dø.  2 poeng
Lett angst kan komme plutsleig over meg. Symptomene er ikke så sterke, og de forsvinner om jeg kommer i annen aktivitet.  1 poeng
Jeg opplever ikke plutselig angst.  0 poeng

Poengsum
0 – 7: Ikke angst. Ditt reaksjonsmønster er å regne som normalt.
8 – 13: Mild angst. Noe kan tyde på at du ikke er i balanse og at du trenger bedre oversikt og kontroll i livet ditt. Samtaleterapi kan vurderes.
14 eller mer : Klar angst, og den trenger sannsynligvis behandling (ikke nødvendigvis med medisiner).

Nyttige linker

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Angstringen
Rådet for psykisk helse
Mental Helse Norge


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon